Přihláška

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Údaje o žadateli
@
Kontaktní osoba žadatele
@
Činnost žadatele
Požadovaný finanční příspěvek a jeho využití
Údaje o hospodaření
  2019 2020(plán) Poznámka

Osobní údaje kontaktní osoby poskytuje žadatel se souhlasem subjektu údajů proto, aby Siemens, s.r.o. mohl se žadatelem jednat o konkrétních podmínkách pomoci. Souhlas je udělován do jeho odvolání žadatelem Souhlas může žadatel kdykoliv písemně odvolat. Více informací o ochraně osobních údajů

Jako oprávněný zástupce žadatele tímto čestně prohlašuji, že organizace vyvíjí činnost v souladu se zákonem, nadační listinou a svým statutem, má dostatek majetku k plnění účelu, pro který byla zřízena, není v likvidaci, na její majetek nebyl prohlášen konkurz ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Nebylo rozhodnuto o zrušení nadace ani jejím sloučení s jinou nadací, nadační příspěvky získané v rámci projektu FOND POMOCI budou poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými společností Siemens s.r.o. a jejím statutem, a jejich využití bude řádně sledováno.